Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Кафедра лабораторної діагностіки

Кафедра лабораторної діагностіки

Положення про кафедру

План роботи кафедри на 2018-2019 н. р.

Звіт про роботу кафедри

Розклад навчальних занять

Розклад самостійної роботи

Графік навчального процесу

Штатний розпис кафедри

 

Навчально-методична робота

ОПП

ОКХ

Інформаційний пакет спеціальностей

Інформація про дисципліни вільного вибору студентів

Графік контролю викладачів за самостійною роботою студентів

Графік відкритих занять

Інформація про практичну підготовку студентів

Заходи щодо підвищення якості освіти

 

Наукова робота:

НДР кафедри

Інноваційний проект

Співробітництво із зарубіжними партнерами

Публікації викладачів

Список молодих вчених

Наукова робота студентів

План роботи кафедри

Якісний склад кафедри лабораторної діагностики

Освітні програми спеціальності 091 Біологія

Аннотації дисциплин кафедри лабораторної діагностики

Графік відкритих занять викладачів кафедри лабораторної діагностики на 2017-2018 н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри лабораторної діагностики на 2017-2018 н.р.

План видання навчально-методичної літератури на 2017-2018 н.р.

 

 Історія кафедри

 

Кафедра Біології людини та тварин одна з перших кафедр біологічного факультету. Створена була як секція природничо-наукового відділення на факультеті фізичного виховання і спорту, а потім увійшла у склад фізико-математичного факультету. Вона стала самостійною кафедрою у 2005 році. Засновниками цього наукового напрямку в університеті стали Черно В. С., Хилько Ю. К., Цебржинський О. І.. Першим завідувачем кафедри став Черно В. С.. З перших років існування самостійної кафедри почалося формування наукового центру з проблем філогенезу пазух твердої оболони головного мозку.

У 2005 році була створена кафедра біології людини та тварин Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Завідуючим кафедри став професор Хилько Юрій Костянтинович, він очолював цю посаду до 2012 року.

З 2012 року по 2013 виконував обов’язки завідуючого кафедри к. м. н. Бурлак Юрій Петрович.

З 2013 року по 2015 посаду завідуючого кафедри біології людини та тварин займав д. м. н., професор Авраменко Анатолій Олександрович, який збагатив тематику дослідження кафедри роботами про фізіологію травлення в умовах хронічного гелікобактеріозу.

З 2015 по 2018 рік завідуючим кафедри був д.м.н., доцент Черно Валерій Степанович. На даний момент завідуючим кафедри є доктор медицинських наук, професор Зюзін В. О.

В штаті кафедри працюють професори, доктори, кандидати наук, викладачі та лаборанти.

Кафедра продовжує свій розвиток, поповнюючи свій склад новими кадрами, лабораторіями, зміцнюючи свої професійні зв’язки.

 

 Колектив кафедри

 

 

 

Пшиченко Вікторія ВікторівнаПшиченко Вікторія Вікторівна

Пшиченко Вікторія Вікторівна – викладач кафедри. Народилася у 1985 році у м. Миколаєві. У 2008 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського. На кафедрі працює з 2007 року. У червні 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни морфо-функціональної активності шишкоподібної залози щурів при різних видах стресу». Автор 14 наукових публікацій. На кафедрі виконує обов'язки заступника декана з наукової роботи. Викладає дисципліни: цитогістологічних напрямків.

  

 

 

  Кучер Олена ОлександрівнаКучер Олена Олександрівна

Кучер Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук (06.02.01 – розведення та селекція тварин), в.о. доцента кафедри біології людини та тварин. 22.03.1984 р. н., м. Миколаїв. Закінчила Миколаївський державний аграрний університет у 2006 році. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення яєчної продуктивності птиці при формуванні рівновагових угрупувань і взаємодії «генотип х середовище». Автор 16 наукових праць, 2 методичних рекомендацій. Викладає дисципліни: «Генетика з основами селекції», «Основи сільського господарства», «Генетична інженерія», «Генетика людини», «Основи молекулярної генетики», «Генетика» та ін.. Наукові інтереси пов’язані з розведенням та селекцією тварин та птиці.

 

 

 Цвях Ольга Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри лабораторної діагностики. Захистила кандидатську дисертацію в 2017 році за фахом "Біохімія тварин та людини". 

 

 

 

 Ларичева Олена Миколаївна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри лабораторної діагностики. Захистила кандидатьську дисертацію в 2017 році за фахом "Біохімія тварин та людини".

   

 

 Гладких Тетяна МиколаївнаГладких Тетяна Миколаївна

Гладких Тетяна Миколаївна. У 1984 році закінчила Кірсанівське професійне вище училище зі спеціальності лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. З 1985 р. працювала на заводі "Океан" лаборантом. З 2014 року прпацює на біологічному факультеті провідним фахівцем.

  

 

 

 

Лаборантський склад:

 

 

 Гаврилюк Ілля МихайловичГаврилюк Ілля Михайлович Гаврилюк Ілля Михайлович – народився у 1987 році в м. Миколаєві. У 2012 році закінчив магістратуру біологічного факультету Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. З 2010 року працює лаборантом на кафедрі біології людини та тварин МНУ ім. В. О. Сухомлинського.

  

 

 

 

Страница 1 из 2 | Следующая страница